Post-Pandemic Narratives 2040 – Artifacts from the Future of Truth

 

 

 

Key Info

 • Promotor și Partener

  Asociația Monomyths

 • Partener

  Asociația Young Initiative

 • Locație

  Național

 • Buget

  149.970 euro

 • Finanțator

  Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

 • Perioada

  Martie 2022 – Martie 2024

 

 

Context

Pandemia a acutizat o serie de probleme majore ale societății, mediul online devenind un teren și mai fertil pentru dezinformare, manipulare, bule ideologice și propagarea teoriilor conspirației, odată cu dorință oamenilor de a caută certitudini și ideologii care le pot da senzația de control într-o lume guvernată de (și mai multa) incertitudine. Tinerii sunt un grup vulnerabil, riscând să devină victime ale dezinformării și extremismului. În același timp, ei sunt vectori excelenți de schimbare în rândul celor de aceeași vârstă cu ei și al familiilor.

 

Proiectul, implementat de asociațiile Monomyths și Young Initiative, este construit în jurul ideii “Artifacts from the Future of Truth” și propune diferite scenarii despre cum va arăta anul 2040. Vizualizarea posibilităților – cum ar putea arăta, spre exemplu, dezinformarea, influencerii, bulele ideologice, manipularea, teoriile conspirației, stereotipurile, abordarea diversității și a drepturilor omului – ne ajută să pregătim acțiuni concrete spre scenariul de viitor preferat, pentru crearea unui mâine dorit. Scenariile vor avea la baza identificarea semnalelor de schimbare, a tendințelor și incertitudinilor relevante pentru domeniile dezinformare/discriminare.

 

În baza scenariilor de viitor create (și “personificate” prin intermediul artefactelor) se identifică și implementează modalități de răspuns și pregătire. Vom folosi instrumentarul de Studii Prospective (EN: Foresight), în mod specific metodologia Artifacts from the Future, creată de Institute for the Future.
 Prin formarea ONG-urilor pentru a folosi metodologia generată, prin crearea unei rețele de tineri multiplicatori și prin educarea tinerilor din diverse orașe ale țării, se vor face primii pași în combaterea răspândirii dezinformării, a știrilor false, a răspândirii teoriilor conspirației, a discriminării și implicit a alunecării pe panta extremismului ideologic.

 

Scopul proiectului

Consolidarea rolului ONGurilor (cu accent pe ONGT) în implementarea de acțiuni relevante de identificare și combatere a conținutului dăunător, dezinformării și discriminării, printr-o metodologie inovatoare, prospectivă (Artifacts from the Future) care vă detalia diferite scenarii posibile despre cum va fi abordat Adevărul în 2040.
ONG-urile vor co-crea alături de tineri intervenții pentru scenariul 2040 dorit, sprijinind informarea corecta și poziționarea activă în apărarea drepturilor omului.

 

Obiective specifice:

 

 • Implicarea a 300 de tineri în dezvoltarea, cu ajutorul unei metodologii inovatoare complexe, a unor scenarii de viitor pentru orizontul 2040 (“Studiu prospectiv Artifacts from the Future of Truth 2040”) și a unui manual de intervenție în vederea combaterii dezinformării și discriminării (“Future of Truth România 2040 Intervention Toolkit”) pentru apropierea de scenariul Orizont 2040 dorit.
 • Capacitarea a 20 ONG-uri și a 20 de tineri multiplicatori de a sensibiliza și forma 600 tineri în vederea adoptării unor comportamente și atitudini proactive de combatere a dezinformării și discriminării.
Cei 20 de mentori formați vor fi susținuți să organizeze 20 de seminarii cu liceeni, iar cei 20 de tineri multiplicatori vor fi susținuți să organizeze prin peer learning 20 de seminarii cu studenți.
 • Identificarea și diseminarea recomandărilor pentru decidenții publici și privați rezultate în urma aplicării metodologiei Artefacts From the Future împreună cu tinerii beneficiari ce ar putea duce la îndeplinirea scenariului de viitor dorit 2040. Obiectivul implică elaborarea unui White Paper și un demers de advocacy destinat includerii în politicile Ministerului Tineretului și Familiei și a altor entități relevante a problematicii dezinformării și discriminării ținând cont de rezultatele studiului prospectiv derulat în proiect și de propunerile din toolkit.
 • Obiectivul de dezvoltare organizațională este capacitarea Asociației Monomyths de a implementa campanii de conștientizare cu privire la rolul ONGurilor în societate.

 

 

Activități

 • Studiu prospectiv Artifacts from the Future of Truth 2040: Cercetare, elaborare de scenarii și crearea artefactelor din viitor
 • Dezvoltarea rețelei naționale de mentori din 20 de ONGuri care vor implementa metodologia Artifacts from the Future
 • Colectarea de către mentori a percepțiilor tinerilor asupra artefactelor și co-crearea unor măsuri de prevenție/atingere a scenariilor identificate
 • Dezvoltarea Future of Truth Romania 2040 Intervention Toolkit
 • Capacitarea tinerilor și a ONGurilor care lucrează cu tinerii în vederea a evaluării permanente a semnalelor de schimbare și a implementării măsurilor de sprijin
 • Ateliere pentru adolescenți și tineri pe tematicile discriminare și dezinformare în contextul Artifacts from the Future of Truth 2040
 • Promovarea către ONG-uri, instituții și alte entități a rezultatelor și instrumentelor colecției Artifacts from the Future of Truth 2040 în vederea folosirii la scara largă
 • Dezvoltare organizațională

 

Descopera instrumentele pe care le poti folosi

Studiu Future of Truth 2040 (RO)

Narațiuni post-pandemice 2040 - Scenarii și Artefacte din Viitorul Adevărului


Studiu Future of Truth 2040 (EN)

Post-Pandemic Narratives 2040 - Scenarios and Artifacts from the Future of Truth


 

 

Proiect derulat de

 

Proiectul este derulat de Asociația Monomyths în parteneriat cu Asociația Young Initiative și beneficiază de o finanțare în valoare de 149.970 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.