Cercetare privind lucrul digital cu tinerii

Carta Albă a Lucrului Digital cu Tinerii

 • Durata

  2020-2021

 • Beneficiari

  Organizații non-guvernamentale, autorități locale și naționale, lucrători de tineret.

 • Echipa de cercetare

  Eliza Vaș (coordonator), Elena Șelaru, Alma Marhamati și Dragoș Dănilă

 • Data estimată a publicării

  2021

 

 

Scopul și obiectivele cercetării

 • Scopul cercetării

  Carta Albă a Lucrului Digital cu Tinerii își propune să contribuie la recunoașterea oficială a importanței lucrului digital cu tinerii (Digital Youth Work) și la punerea acestuia pe agenda publică din România.

 • Obiectiv 1

  Identificarea cadrului normativ și informal de dezvoltare a lucrului digital cu tinerii în Europa și România.

 • Obiectiv 2

  Cercetarea modului în care este înțeles lucrul digital tinerii prin realizarea unui studiu de caz aplicat pe România.

 • Obiectiv 3

  Formularea de recomandări privind promovarea pe agenda publică a lucrului digital cu tinerii în România, atât pentru organizațiile non-profit de tineret, cât și pentru decidenți.

 

Activități planificate

 • Etapa 1

  Stabilirea planului de lucru, dezvoltarea metodologiei, identificarea respondenților relevanți pentru studiul de caz și pregătirea materialelor necesare.

 • Etapa 2

  Realizarea a minim 15 interviuri cu reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale din România, culegerea de informații și de date despre lucrul digital cu tinerii prin organizarea unor discuții cu factori implicați în dezvoltarea lucrului digital cu tinerii la nivel european și nu numai.

 • Etapa 3

  Verificarea și structurarea răspunsurilor primite în cadrul interviurilor și discuțiilor desfășurate; redactarea secțiunilor aferente Cartei Albe; obținerea de feedback din partea actorilor relevanți.

 • Etapa 4

  Publicarea versiunii finale a Cartei Albe a Lucrului Digital cu Tinerii în România; diseminarea cercetării în rândul factorilor de decizie.