Cercetare privind lucrul digital cu tinerii

Cercetare privind lucrul digital cu tinerii

 • Durata

  2020 – prezent

 • Beneficiari

  Organizații non-guvernamentale, autorități locale și naționale, lucrători de tineret.

 • Echipa de cercetare

  Eliza Vaș (coordonator), Elena Șelaru, Alma Marhamati și Dragoș Dănilă

 • Modalitatea de colectare a datelor

  Interviuri cu lucrători de tineret din România

 

 

Obiectivele cercetării

 • Obiectiv 1

  Identificarea cadrului normativ și informal de dezvoltare a lucrului digital cu tinerii în Europa și România.

 • Obiectiv 2

  Cercetarea modului în care este înțeles lucrul digital tinerii prin realizarea unui studiu de caz aplicat pe România.

 • Obiectiv 3

  Formularea de recomandări privind lucrul digital cu tinerii în România, atât pentru organizațiile non-profit de tineret, cât și pentru decidenți.

 

Activități planificate

 • Etapa 1

  Stabilirea planului de lucru, dezvoltarea metodologiei, identificarea respondenților relevanți pentru studiul de caz și pregătirea materialelor necesare.

 • Etapa 2

  Realizarea a minim 15 interviuri cu reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale din România, culegerea de informații și de date despre lucrul digital cu tinerii prin organizarea unor discuții cu factori implicați în dezvoltarea lucrului digital cu tinerii la nivel european și nu numai.

 • Etapa 3

  Verificarea, structurarea și analiza răspunsurilor primite în cadrul interviurilor și discuțiilor desfășurate.

 • Etapa 4

  Finalizarea cercetării și utilizarea concluziilor pentru recomandări privind lucrul digital cu tinerii, în România.