Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România

 • Cod proiect

  Cod SIPOCA 149 / Cod MySMIS 112133

 • Durata

  Iulie 2018 – Noiembrie 2019 (16 luni)

 • Activități principale

  4 evenimente regionale de dialog structurat cu tinerii, consultare națională a tinerilor cu privire la gradul de implicare civică

 • Organizații implicate

  YMCA România (coordonator), Asociația Young Initiative, Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă

 • Finanțator

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), având o valoare totală de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

 

 

Obiectivele Proiectului

 • Obiectivul General al Proiectului

  Obiectivul general al proiectului / scopul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor de a formula, monitoriza şi evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât și prin instruirea membrilor, personalului şi voluntarilor organizaţiilor de tineret în vederea participării active la dezvoltarea și îmbunătăţirea politicilor de tineret.

 • Obiectivul Specific 1

  Dezvoltarea unei politici publice alternative privind standardizarea activităților de lucru cu tinerii din România, cu implicarea ONG-urilor şi institutiilor publice cu atribuţii în domeniul tineretului.

 • Obiectivul Specific 2

  Crearea unui instrument educațional inovator pentru formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii destinate personalului din ONG-uri şi autorităţi publice cu atribuţii în domeniul tineretului din Romania.

 • Obiectivul Specific 3

  Dezvoltarea competenţelor de formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul tineretului pentru 100 de persoane din ONG-uri active în domeniul tineretului din România.

 

Grup-țintă și rezultate așteptate

 • Grup-țintă

  Grupul țintă al proiectului este format din minimum 100 de persoane din ONG-uri, angajați sau voluntari, implicate în activități de lucru cu tinerii precum și personalul de conducere și de execuție din instituțiile publice cu atribuții în domeniul tineretului.

 • Rezultat 1

  Formularea prin participarea publică a ONG-urilor, utilizând contribuția și experiența instituțiilor publice, a unor standarde de calitate pentru activitățile cu tinerii.

 • Rezultat 2

  Crearea unui sistem și instrument de formare pentru formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor din domeniul lucrului cu tinerii, dedicate atât ONG-urilor, cât și personalului din instituțiile publice.

 • Rezultat 3

  Formarea profesională a reprezentanțiilor ONG-urilor în vederea monitorizării modului în care autoritățiile și instituțiile publice implementează politici și standarde în domeniul lucrului cu tinerii și a formulării unei recomandări utile, concrete și fezabile către aceste autorități și instituții în domeniul de interes