Viziunea Noastră


 

 

Empowering people through education

 

O societate educată este o societate puternică și liberă. Credem în puterea educației de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premizele unei vieți independente.


Viziunea asupra educației

 

  • Educația este un proces care trebuie să aibă loc pe tot parcursul vieții și să permită oricărei persoane atât obținerea de competențe generale și specializate, cât și dezvoltarea unor abilități de viață independentă;


  • În contextul provocărilor celei de a 4-a Revoluții Industriale, considerăm ca fiind esențiale: educația civică, educația financiară, educația digitală;


  • Considerăm îmbinarea elementelor de educație formală, non-formală și informală ca fiind critică pentru o educație completă, de calitate, care să pregătească societatea pentru provocările secolului XXI;


  • O educație de calitate dezvoltă, printre altele, gândirea critică, creativitatea, curiozitatea, spiritul de inițiativă;


Principii Generale

 

  • Prin ascultare activă și respect reciproc putem avea impact pozitiv în comunitate. Credem în dialog pentru rezolvarea provocărilor și invitarea la masa discuțiilor a tuturor factorilor interesați;


  • Credem în dreptul fiecăruia de a decide referitor la propria persoană, de a-și alege credințele și valorile, precum și dreptul de a fi respectat cu privire la aceste alegeri;


  • Credem în puterea lui împreună și în capacitatea oamenilor de a schimba comunități și mentalități atunci când se asociază pentru un scop comun. De aceea, credem că voluntariatul și implicarea comunitară sunt factori-cheie pentru o societate dezvoltată;


  • Credem într-un sector nonprofit puternic, ca pilon al dezvoltării comunitare și democrației;